; fee INSTRUKCJUA

-SPIS.TRESCI

Swinr cry, ; 5

PoRuSzANIE SIE WGRZE ' © « 6 0 Postacie ts] ° 4 KIA ot aTe)

Opcue GRY ; 14

SPINNER . Kew 16

ESPER

KOMENDA GLOWNA POLICJ! 18 i CENTRALNY SYSTEM KOMPLITEROWY 18 Zz

le Nigacoke McCoy's Test Vaist-Kamprra

Rozwiazywanie PRoBLEMOW

* >

(el=1 274-745] = O EPILEPSJI

PULSUJACE BEYSKI LUB OKRESLONE UKLADY SWIATEL WYSTEPUJACE W CODZIENNYM ZY- Cel UM Vole: MAW Ya AWVie! NAYAV/\eMUMN| =)4x0)=)(01" Mol=10) =} ATAKI EPILEPSJI LUB UTRATE SWIADOMOSCI. Ososy TAKIE MOGA MIEC ATAK POD WPEY- WEM OBRAZU TELEWIZYJNEGO LUB GRAJAC W OKRESLONE GRY. JEST TO MOZLIWE NA- WET WOWCZAS, GDY DANA OSOBA NIE CIER-

PIALA DO TEJ PORY NA -STWIERDZONA KLI- NICZNIE EPILEPSJE ANI NIGDY WCZESNIEJ NIE WYSTAPILA U NIEJ UTRATA PRZYTOMNOSCI. JESLI TY LUB KTOKOLWIEK Z TWOUJEJ RODZI-

NY MIELISCIE OBJAWY ZBLIZONE DO EPILEPSJI (ATAKI DRGAWEK LUB UTRATE PRZYTOMNO- $Ci) POD WPEYWEM PULSUJACEGO SWIATLA, SKONTAKTUUJCIE SIE Z LEKARZEM PRZED ROZ- POCZECIEM GRY.

JESLI TY LUB TWOJE DZIECI DOSWIADCZACIE PODCZAS GRY NASTEPUJACYCH OBJAWOW: ZAWROTY GLOWY, NIEOSTRE WIDZENIE, DRGANIE OCZU LUB MIESNI, UTRATA PRzY- TOMNOSCI, DEZORIENTACJA, MIMOWOLNE RUGHY LUB KONWULSJE, NATYCHMIAST PRZERWIJCIE GRE 1 SKONTAKTUMCIE SIE Z LE- KARZEM.

2 AVA 4) s

NaJPiERW JEDNAK CHCIALBYS ZAPEWNE DOWIEDZIEG SIE CZEGOS 0 SAMYM DIRECTX...

TEcHNoLoGIA DirecTX™ zosTatA OPRACOWANA W CALOSci PRZEZ MicrosorT® | PRZEZNACZONA JEST DLA SYSTEMOW OPERACYJNYCH Winpows® 95/NIT. Dziexi DirectX™ opRoGRAMOWANIE PRZEZNACZONE WYLACZNIE DO UZYTKU 2 Winpows® 95/NT ma BEZPOSREDNIE PO- LACZENIE Z ODPOWIEDNIMI UKLADAMI KOMPUTERA. WWYNIKA Z TEGO WIELE KORZYSCI TAKICH, JAK SZYBSZE DZIALANIE GRY ORAZ PLYNNIEJSZA ZMIANA OBRAZU. ABY JEDNAK APLIKACJA DirectX™ 5.0 Dziatata WEASCIWIE, MUSISZ UPEWNIC SIE, ZE STEROWNIKI SPRZETOWE ZAINSTALOWANE W KOMPU- TERZE SA Z NIA ZGODNE.

UWAGA DLA UzYTKOWNIKOW Winpows NT: Wersua DirecTX™ 5.0 pRZEZNACZONA JEST WY- LACZNIE DLA Winnows® 95. Winpows® NT ma WEASNE STEROWNIKI DinECTX™. JESLI MASZ JAKIES PROBLEMY, SKONTAKTUJ SIE Z Microsort®, ABy OTRZYMAG PAKIET ZAKTUALIZOWANYCH STEROWNIKOW. PosTEPUJ WEDELUG PONIZSZYCH WSKAZOWEK, ABY SPRAWDZIG;-CZY TWOu SYSTEM JEST ZGODNY 2 Di- [130] ), @Lun > OH Kukitiy wa pRzveisku [START], wyeicnz [ZI A wasTePNic [PLIKI LUB FOLDERY]. 0 wa weisz DXSETUPEXE,.a PoLu Szuqad Wu napeD*CD-RGM-(2wyk.e JESmTO OF KLIKNIJ NA PRzyciskU [ZNA PRZESZUKIWANTA DYSKU KLIKNI

PRZECZYTAJ PONIZSZE INFORMACJE ZANIM ZAINSTALUJESZ

DIRECTX™ 3.0...

Szy NA IKONIE DXSETUPEXE. Povawi sic okNo zA- WIERAJACE LISTE STEROWNIKOW OBSLUGIWANYCH PRZEZ DirectX™ 5.0.

JESLI PRZY KTOREJS Z POZYCJI W TRZECIEJ KO-

LUMNIE NIE MA stowa CertiFiED (POSwiADcZoNA), MOZLIWE SA NASTEPUJACE WYJASNIENIA: e Wersua DirecTX™, z KTOREJ KORZYSTASZ, ZO- STALA DOSTARCZONA PRZEZ PRODUCENTA SPRZETU. Na LISCIE NIE BEDZIE OZNACZONA JAKO ,,POSWIAD- CZONA” PRZEZ MICROSOFT, ALE POWINNA BYG ZGOD- INV: WAl B)]=1=(04 9, GLU a @

¢ JESLI STEROWNIK NIE JEST OZNACZONY JAKO POS

WIADCZONY” | W POLU OPISU NIE MA NUMERU WERSJI, W CZASIE GRY MOGA POJAWIC SIE PROBLEMY. ZALECA- MY SKONTAKTOWANIE SIE Z PRODUCENTEM SPRZETU (NA PRZYKEAD PRODUCENTEM KARTY GRAFICZNEJ LUB SPRZE- DAWCA KOMPUTERA) W CELU UZYSKANIA ZAKTUALIZOWA- NYCH STEROWNIKOW. e JESLI STEROWNIK NIE JEST OZNACZONY JAKO ,,PO- SWIADEZONY”, ALE W POLU OPISU POJAWIA SIE NUMER WERSuI, STEROWNIK NIE BYE INSTALOWANY Z AKTUALNA WERSJA DirectTX™, ALE POWINIEN BYC ZGODNY Z DirectX™ 5,0. Mozesz zainstatowac nowsza, W ie Z PEYTY Z Bane, RUNNER LUB

SJA STEROWNIKA NIE JEST ZGODNA Z DirecTX™ 5.0 | W ZWIAZKU Z TYM W WIEKSZOSCI PRZYPADKOW PROGRAM W OGOLE NIE BEDZIE DZIALAt. NAWeT JESLI PROGRAM DA SIE URUCHOMIC, BEDZIE WYKORZYSTYWAL NIEWSPOLMIERNIE DUZO MOCY OBLICZENIOWEJ PROCE- sora. WW TAKIM PRZYPADKU ROWNIEZ RADZIMY SKON- TAKTOWANIE SIE Z PRODUCENTEM SPRZETU W CELU UZYSKANIA ZAKTUALIZOWANYCH STEROWNIKOW. Uwaca: W wiexszosc przvpanKow DirectxX™ 5.0 POWODUJE PROBLEMY ZWIAZANE Z DZIALANIEM KARTY GRAFICZNEJ LUB DZWIEKOWEJ, DLATEGO ZALE- CAMY SKONTAKTOWANIE SIE PRODUCENTAMI TYCH URZADZEN W CELU UZYSKANIA ZAKTUALIZOWANYCH Ey=t=10)NVINI <0) WVAZe18)p)\) {012 fay B)]=1-(09), UUM -o A @ Paty | cil] PO INSTALAGJ! NOWYCH STEROWNIKOW POJAWIA SIE PROBLEMY, MOZESZ ODZYSKAG STARE STEROVWNIKI PRZY pomocy DXSETUPEXE, wysieraJac opcJe Resto- re Aupio Drivers tus Restore Dispiay Drivers. JESU W TWOIM KOMPUTERZE NIGDY NIE INSTALOWANO DirectX™ 5.0, popozas instavacu Bape RuNNER MOZE POJAWIC SIE PROPOZYGJA ZASTAPIENIA STARYCH STEROWNIKOW STEROWNIKAMI ZeaBNYM z DinectXx™ 5.0. NIE ros Teco, JESU AE JESTES PEWIEN, Gzy U2YWANE PRZEZ TWaj KOMPUTER STEROWNIKI Sa

Ww PATYBILNE Z Dineen 5.0. Oproweo- INI =) BJE 0 STEROWNIKAGH ZAINSTALOWANYCH w E.UZYSKASZ OD DOSTAWCY KOMPUTERA LUB PROBUCENTA ODPOWIEDNICH KOMPONENTOW.

- Be ~ 3

_- INSTALACJA

Winpows® $5, witc PROGRAM URUCHOMI SIE AUTOMATYCGZNiE.

JESLI NA TWOIM KOMPUTERZE FUNKGJA AUTOPLAY NIE JEST A Start, wysierz UrucHom | weisz ,0:\AUTORUN. EXE’ -ROM), NASTEPNIE KLIKNId NA OK.

a NAewINSTALL”. URUCHOMISZ W TEN SPOSGB PROGRAM KONFIGURAGY. 5 POWIADAJ NA PYTANIA | PSSTEPUJ WEDLUG INSTRUKCJI PODAWANYGH NA EKRANIE. “Przed INSTALACJA POJAW! SIReSIEDEM OPCJl DOTYCZACYCH ROZMIARU PARTI PROGRAMU, KTORA MA ae PRZBMHESIONA NA DYSK TWARDY. W ZALEZNOSCI OD TEGO, KTORA OPGJE WYBIE- RZESZ, W GCZASIE JNSTALACJI MOZESZ BYC ZMUSZONY DO UZYCIA WSZYSTKICH CZTERECH PEYT.

OBOK KAZDEJ OPCJI ZOSTAMIE PODANY WYMAGANY OBSZAR DYSKU.

Minimum Arie gala MINIMALNY]

Optio} [Optus 1 - Poziom 1] QPrion 2 - Lever 2 TOrcume Option 3 - Lever 3 [Opcu Option 4 - Lever 4 [Opcua Option 5 - Lever 5 [Orc Maxinum Amount [Gzszar

Po zakonicZzeniu INSTALAGUI za : TO ZROBIC W PRZYPADKU INSTALAGJI NIEZBEDNY DO URUCHOMIE! LADE RUNNI

“a,

SWIAT. GRY

O ful

aychaiczne): Android Ore a mozliwosciach para yafizycznyc ea { re Raeanchs (slang):

4d nych grodowi-

_ Specyfikacja

Patrz tez Robot ( ia): ye Symbetyezny cztowiek 0

: 6 énie. RowniezZ: skor' ezpiecZ) a7ony W Se: wysoce niebezp mskie: anie pozazie

a Ziemi zabronione. miczne. skach, sondy kos

i Fiquebnose - - tajne. Nowy stownik ame

ih,

rykanskt. Copyright © 2016.

ZONE, DZIWACZNE BUDYNKI CENTRUM Los ANGELES POGRAZYLY SIE WW MROCZNYCH OPA- [EPEWNOSCI. KOLONIZACJA KOSMOSU STALA SIE RZECZYWISTOSCIA. REPLIKANCI! NIE MAJA NA ZIEMIE POD GROZBA KARY SMIERCI. JAKO CZLONEK SPECJALNEGO ODDZIALU POLICUI

TAK ZWANYCH LOWCOW MASZ ROZKAZ STRZELAG | ZABIJAC KAZDEGO REPLIKANTA NARUSZA- JACEGO TO PRAWO.

NIE WAMY. TEGO. EGZEKUGUJA. NAZYWAMY TO'DYMISJA.

Nazywasz sit Ray McCoy, JesTeS REKRUTEM ODDZIALU LOWCOW. ZWYKLE PRZYDZIELAUA Ci FALSZYWE TROPY | SKARGI PUBLICZNE: LECZ ZE WZGLEDU NA NAGLE NASILENIE AKTYWNOSCI RE- PLIKANTOW, TWOJ NOWY PORUCZNIK PRZYDZIELIL [ OT oLe MVNA NSN TANT Ws)=7445)\p) <i @tsy4ey4-c10) 0] BRUTALNEGO MORDU POPELNIONEGO NA ZWIERZECIU. WiEKSzOSC MIESZKaNcow Los ANGELES 2019 ROKU NIE POMYSLALOBY NAWET O ZABICIU JEDNEGO Z CENNYCH, PRAWDZIWYCH ZWIE- RZAT, TAK RZADKO WYSTEPUJACYCH W ICH OTCGZENIU.

hi 8))\/ y= ay) \ey4\oue)=)=0) \(elsjom>)=1 >) M1 ¢4\ ny

ne ig W/ cZASIE GRY MOZESZ KONTROLOWAG McCoy's przy Pomocy myYszy. Konenoenaa

1=)>74-18)\V/|(0[0]] =a =) al c104=).\ 0) (emma NNW 101-97 :\e1 By \ =) al 10-410] 074.\oml -10y4\¥/(0)V)[ =e | NiJ NA POJEZDZIE POLICYJNYM LUB NA WYJSCIU, BY OPUSCIC EKRAN.

PORUSZANIE SIE W GRZE

a is

KuRSOR MYSZY PRZYJMUJE CZTERY KSZTALTY INFORMUJACE, CO McCoy NM ley4=s74-{a)=}(0n * To PODSTAWOWY KSZTAET KURSORA, POZWALA PoRUSZAG McCoy’a PO EKRA- ~~ NIE. KUIKNId RAZ LEWYM PRZYCISKIEM MYSZY NA GRUNCIE, GDY KURSOR MA TEN

KSZTALE, A McCoy prRzeJ0ZiE WE WSKAZANY PUNKT. PowTORNE KLIKNIECIE LE~ WYM PR2YCISKIEM MYSZY SPOWODUJE, ZE McCoy przyspieszy KROKU.

ZIELONY wen INFORMUJE, ZE McCoy moze cos zrosic. KLIKNIECIE TAKIM KURSOREM NA INNEJ POSTACI ROZPOCZYNA KONWERSACJE. VWCISNIECIE KLAWI- szA ENTER pozwol! POMINAG TRESG DIALGBU. JESLI KLIKNIESZ NA PRZEDMIO- cle, McCoy poktADNiE GO OBEJRZY. Kuler LEWYM PRZYCISKIEM MYSZY NA McCoy’u DAJE DOSTEP DO PODRECZNEGO SYSTEMU INTEGRACJI DANYCH (Know ence Intecration Assistant - KIA) oraz Do EKRANU OPCUJI.

KAZYAAE. Ki : IE ODDALIC. KLIKNIECIE W MOMENCIE, GDY, KURSOR MAATAKI Vi {e)p\UN) =v =ia \V/ (04 Bey WYJDZIE.

KUKkNIECIE PRAWYM PRZYCISKIgy! MySzY,NA MicCoy’u LUB WCISNIECIE SPACJI SPOWODUJE PRZEJSCIE W TRYB WALKI | McCoy wYJMIE BRON. KURSOR ZMIENI SIE W CELOWNIK, INFORMUJAC, ze McCoy Jest W TRYBIE WALK. SZARY CELOWNIK ZMIENI SIE W CZERWONY | ZACZNIE SIE OBRACAG, GDY ZOSTANIE PRZESUNIETY NA CEL, w kTORY McCoy moze sTRZELIC. KUKNIEGIE LEWYM PRZYCISKIEM MYSZY W MOMENCIE, GDY CELOWNIK JEST CZERWONY, SPOWODUJE ODDANIE STRZALU DO WYZNAGZONEGO CELU.

SZCZEGOLOWE DOCHQDZENIE POGLEBI TWOJA WIEDZE LBEDZIESZ WSTANIE ODKRYC WIEKSZY OB- SZAR SWIATA GRY. “s

4

POSTACIE

W/ Gaze wystepuve 7O postaci. KAZDA JEST WYPOSAZONA WE WEASNA SZTUCZNA INTELIGEN- Cue (AntiFiciat INTELLIGeNce Al) | za KAZDYM RAZEM, GDY ROZPOCZYNASZ GRE BEDZIE MIALA PRZYPISANY in PLAN DZIALANIA. PoSTAGIE PORUSZAJA SIE PD SWIECIE GRY | SPRZEDAJA IN- FORMAGHENE 3E TEGO, CO WIDZIALY, CO PROBUJA ZROBIC | KOGD UWAZAJA ZA PRZYJACIDL, f . TWOJ PODEJRZANY MOZE KRYG SIE ZA ROGIEM LUB ZUPELNIE GDZIE IN-

PonlEWAZ POZOSTALE POSTAGIE WYSTEPUJACE W GAZE MAJA SWOJ WELASNY PLAN DZIALANIA, MOGA ZUOBYG INFORMACJE, KTOGRE PAZEGGZY- LES. LECZ NIE MARTW SIE, GLOWNE TROPY MOZNA OBSZUKAG W GENTRALNYM SYSTEMIE KOMPUTEROWYM KOMENDY GEGWNEJ POLICJI LUB ZDOBYC INFORMACUJE Z ,DRUGIEJ REKI. INNYCH POSTACI W GRZE.

Gy Juz SIE ZAMUSTRUJESZ, SWOJE GOZEKIWANA MUSISZ ZOSTAWIC ZA DRZWIAMI. PazeezyTANIE WIADOMOSC!, PRZESLUCHANIE PODEJRZANEGD LUB ZASTRZELENIE UMYKAJ J POSTAC] WPEYNIE NA DALSZY ROZWOJ WYPADKGW | POKIERUJE Cie W ZUPEENIE NOWA STRONE. GRA W CZASIE REAL- NYM OZNAGZA, ZE NIGDY NIE ZAGRASZ DWA RAZY W TE SAMA GRE | NIE UNIKNIESZ ZASKAKUJACYCH SYTUACJI OD POCZATKU DO KONICA.

UULTTTETLT TH

[PODRECZNY SYSTEM INTEGRACJI DANYCH]

TEN POLICYJNY SYSTEM KOMPUTEROWY ZOSTAL NAZWANY KNOWLEDGE INTEGRATION ASSISTANT, PONIEWAZ ZBIERA FAKTY, KLASYFIKUJE JE | WYSZUKUJE ZWIAZKI MIEDZY NI- Mi. INTERFEJS KIA WwyKORZYSTYWANY JEST TEZ DO REGULACJI PARAMETROW GRY, DAJE DOSTEP DO FUNKGJI NATYCHMIASTOWEJ POMOCY, OPCJI ZAPISU | LADOWANIA GRY ORAZ POZWALA WyJsc Do Winpows. OpcJe ZWIAZANE Z REGULACJA PARAMETROW GRY 1 ZAPISEM SA OPISANE W ROZDZIALE OPCuE GRY.

Dostep bo KIA uzyskasz KLIKAJAC NA McCoy’u tus weiskavAc KLAWIsz TAB. U GORY EKRANU ZOBACZYSZ RZAD NIEBIESKICH PRZYCISKOW. PIERWSZE TRZY OTWIERAJA PANELE: Crime Scene (mievSCE ZBRODNI), SusPEcT (PODEURZANY) | CLUE (DowoDy), KTORE ZOSTALY OPISANE PONIZEJ. KIA PRZECHOWUJE HISTORIE UZYTKOWANIA WSzyYsT- KICH EKRANOW W FORMIE LISTY; CZWARTY | PIATY PRZYCISK POZWALAJA PRZEGLADAG TE LISTE W PRZOD | W TYt, PODOBNIE JAK PRZYCISKI PRZEGLADARKI INTERNETOWEU. SZOSTY PRZYCISK TO ZAMKNIECIE EKRANU KIA 1 POWROT DO SWIATA GRY.

PANEL MIEJSCA ZBRODNI TEN PANEL WYSWIETLA MIEJSCE ZBRODNI WRAZ ZE WSZYSTKIMI LACZACYMI SIE Z NIM DOWODAMI | POTENCJAL- NYMI PODEJRZANYMI. PRZEGLADANIE MIEJSC ZBRODNI ODBYWA SIE ZA POSREDNICTWEM PRZYCISKOW STRZALEK ZNAJDUJACYCH SIE Z PRAWEJ STRONY NAZWY MIEJSCA ZBRODNI, NATOMIAST PRZEGLADANIE POTEN- CJALNYCH PODEJRZANYGH ZA POSREDNICTWEM PRZYCISKOW ZNAuJ- DUJACYCH SIE POD ZDJECIEM PODEJRZANEGO. KLIKNId NA ZDSECIU, P

NELU PODEJRZANEGO. ZWIAZANE ZE SPRAWA FAKTY LUB DOWODY WYSWIETLONE SA Z PRAWEJ STRONY; KLIKNIJ NA WYBRANEJ POZYCUI, RY UZYSKAC SZCZEGOLOWE INFOR- MACJE.

PANEL PODEJRZANYGCH TEN PANEL PODAJE WSZYSTKIE ZNANE INFOR- MACJE DOTYCZACE PODEJRZANEGO. U GORY WYSWIETLONE JEST IMIE UMNY-VAWYIIS},4o)N 18) 8)=41274.\\\|=(c10 PobD IMIENIEM POJAWIA SIE NAJLEPSZE DOSTEPNE ZDJECIE, LISTA MIEJSC ZBRODNI, W KTORYCH MOGE SIE ZNAJDOWAC | LISTA DGWO- DOW, KTORE MOGA BYC Z NIM ZWIAZANE. KLIKNid NA NAZWIE MIEJ- SCA ZBRODNI, BY PRZEJSC DO PANELU MIEJSCA ZBRODNI. KaAzbDY DOWOD JEST KLASYFIKOWANY PRZEZ KIA DO JEDNEJ Z CZTERECH KATEGORII: WHEREABOUTS, M.O., REPLIKANT | NIE-REPLIKANT. JESLI TROP NIE KLASYFIKUJE SIE DO ZADNEJ Z TYCH KATEGORII, ZOSTAJE UMIESZCZONY W KATEGORII OTHER. KATEGORIA WHE- REABOUTS DOSTARCZA INFORMACJI O PRZYPUSZCZALNYM MIEJSCU POBYTU PODEJRZA- Neco. Katecoria M.O.czYLI MODUS OPERANDI, INFORMUJE 0 CHARAKTERYSTYCZNYM fj -fo}={a)=]| 4m By4yV aN =10)B] =) 27-4. \|=(C10 etm 0) =) VAIN) \, qu V{[074 =i >) 3A d=1U\=y074\N\|| =74.\ 04 5 (8) 11/0} SIE W PRZYSZLOSCI. KATEGORIA REPLICANT ZAWIERA DANE WSKAZUJACE, ZE PODEJ- RZANY MOZE BYC REPLIKANTEM. KATEGORIA NON-REPLICANT ZAWIERA DOWODY, ZE PO- DEJRZANY NIE JEST REPLIKANTEM. PRzY KAZDEJ Z KATEGORII ZNAJDUJE SIE OKIENKO NACZNAGZNIKG-POZWALAJACE SPRAWDZIC, JAKIEGO RODZAJU DOWODY SA WYSWIETLANE "NA LISCIE Z PRAWEJU STRONY.

J

PANEL DowoDOW TEN PANEL ZAWIERA GLOW- NA LISTE FAKTOW ZEBRANYCH W CZASIE SLEDZ- Twa. WsSzySTKIE ZDOBYTE INFORMACJE McCoy WPROWADZA DO KIA; WIELE Z TYCH INFORMACUJI NIE JEST BEZPOSREDNIO ZWIAZANYCH Z KONKRET- NYM MIEJSCEM PRZESTEPSTWA LUB PODEJRZA- NYM. PANEL DOWODOW JEST JEDYNYM MIEJSCEM, W KTORYM ZNAJDZIESZ WSZYSTKIE ZGROMADZONE INFORMAGJE. Z LEWEJ STRONY ZNAJDUJE SIE LISTA FILTROW, KTORYMI MOZNA OPEROWAG

NA LISCIE DowoDoW. Gpy PRZESUWASZ KURSOR NAD POSZCZEGOL- NYMI DOWODAMI, W MALYM OKIENKU U DOLU EKRANU POJAWIAJA SIE WYJASNIENIA.

Nowe DowobDyY SA OZNACZONE MALA MIGAJACA STRZALKA; GDY OBEJRZYSZ TAKA INFORMACJE W KIA, STRZALKA ZNIKNIE. TEN SY- STEM OZNACZEN POZWALA SZYBKO ZAPOZNAWAG SIE Z NOWYMI FAK- TAMI W SLEDZTWIE.

W KIA znaupziesz JESZCZE DWA TYPY INFORMACJI. PiERWSZA DO- TYCZY SRODKOW FINANSOWYCH McCoy’a PODAWANYCH W CHINY- ENACH. TE INFORMAGJE ZNAJDZIESZ W MALYM OKIENKU Z PRAWEJ STRONY EKRANU. McCoy oTRZYMUJE PIENIADZE ZA ZWOLNIENIE RE- PLIKANTA; CZASEM TEZ ZNAJDUJE SPOSOB, BY JE WYDAWAC.

DRUGA INFORMAGJA DOTYCZY ZAPASU AMUNICU! McCoy's. U po- £U EKRANU ZNAJDUJE SIE IKONA NABOUU. WCISNIECIE | PRZYTRZY- MANIE PRZYCISKU MYSZY NA TEJ IKONIE WYSWIETLI INFORMACJE O LICZBIE KUL, JAKA McCoy ma w zapasie. Goy McCoy uzyska DOSTEP DO CIEZSZEJ AMUNICJI, OBOK PIERWSZEJ IKONY POJAWI SIE NOWA IKONA NABOJU. KLIKNIECIE NA WYBRANEJ IKONIE POWODUJE ZALADOWANIE DANEGO RODZAJU AMUNICuJl.

!

OPCJE GRY

ABY DOSTAC SIE DO EKRANU OPCJI GRY, KLIKNIJ NA PRAzyciskU OPT znag- DUJACYM SIE W LEWYM GORNYM ROGU EKRANU KIA LuB WCISNIJ KLAWISZ ESC. Rzap sZzesciu NIEBIESKICH PRZYCISKOW ZOSTANIE ZASTAPIONY RZEDEM SZESCIU ZOLTYCH PRZYCISKOW. OD LEWEJ DO PRAWEJ SA TO: USTAWIENIA, PO- MOC, ZAPIS, ODTWARZANIE/NOWA GRA, WYJSCIE ORAZ POWROT DO @IEZACEJ GRY. OPCJA POMOCY PODAJE PODSTAWOWE WSKAZOWKI DOTYGZACE SPOSO- BU GRY, OPCJA ,,WYJSCIE” POZWALA PRZEJSC DO Winpows. OpcuA POWROTU DO BIEZACEJ GRY DZIALA IDENTYCZNIE JAK TA SAMA OPCJA NA EKRANIE KIA pozwaLa WROGIE DO SWIATA GRY. OPCJE USTAWIENIA, ZAPISU | ODTWARZANIA SA OPISANE PONIZEJ.

Ustawienia [Settincs] : b |

PoZWALA OKRESLIG ZA POMGCA ODPOWIEDNICH SUWAKOW GLO$NGSC MUZYKI, BrEKTOW DZWIEKOWYCH, PODKLADU DZWIEKOWEGO | DIALOGOW. SuwaK Gama CoRRECTION POZWALA 151-110] Ma) Wy -\emn)\=}\\(e}-(em @)=]27:V.40 te}

mS | ED ey

Ponizeu SUWAKOW ZNAJDUJE SIE AZAD PAZELACZNIKOW, KTORE PO i rr C sAo- SOB WYBORU TEMATOW W CZASIE ROZMOWY. Popezas-ormLecu McGoy BED dhe ee ae [-Ta) BN) \o} WIELE WAZNYCH DECYZJ1; NA PRZYKLEAD Niley4z Lonely oO pe U LOB ZWOLNIENIU PRZESLUCHIWANEGO. 78 og a

i

*

eS ere

J

ie

. ,

¢

oe

os te ace Ds

, MicCoy oziaca w TRY- (O.JE KWESTIE NA PODSTA-

C A ESz: Pi my], Norma [zwv«ty], Surty [Stan A{Losowy). Piary przeracznik, User Cxo-

18 hWvad=i0)} W TRAKGIE KAZDEJ ROZMOWY ~ MENU TO POZWA DZIELNIE wypowien2 McCov’a.

ZAPIS

ABY ZAPISAG STAN GRY, WPISZ NAZWE 1 NA PRzycisKu Save. JESLI GHCESZ PoDcZAS

ZAPISU a | POPR STAN GRY, K J ) STARYM ZAPISIE ZANIM WPROWADZISZ NOWA,

NAZWE.

OpTWaARZANIE/NOWA GRA ¥

KLIkNild NA NAZWIE STANU GRY, KTORY. CHCESZ ODTWORZYG LUB NA JEDNEJ Z TRZECH OPCW! NO- WEJ GRY: EASY [xaTwa], MEDIUM [SREDNIA] LUB HARD [TRUDNA]. Poziom TRUDNOSCI WPLY- WA NA TO, JAKsTRUDNO JEST ZABIC INNE POSTACIE, JAK LATWO JEST ZABIC CIEBIE | ILE MASZ PIENIEDZY | AMUNICUI. |

a iy ed mes, fy ae ene i \ 4 H ¥

eae) °)|\\\\ 12

Do PORUSZANIA SIE PO MIESCIE LOWCY UZYWAJA SPINNEROW. SPINNER POZWALA McCoy’ow PRZELECIEG W WYBRANE MIEJSCE. VWSIADZ DO SRODKA KLIKAJAC NA SPINNERZE Ni SOREM WyuSciA. GDY ZNAJDZIESZ SIE W SRODKU, ZOBACZYSZ MAPE MIASTA, MIEJSCAMI ZWIAZANYMI Z BADANA PRZEZ CIEBIE SPRAWA.

KLIKNIJ NA WYBRANYM MIEJSCU PRZEZNAGZENIA, A POKLADOWY SYSTEM NAW/i BI RESZTE. VW MIARE POSTEPOW W SLEDZTWIE, MAPA ROZSZERZY SIE DO ZBADANIA.

att

Sel ara ee tin

_ PER To ANALIZATOR ZDJEG FOTOGRAFICZNYCH, KTOR’ W CELU UZYSKANIA BARDZIEJ SZCZEGOLOWYCH INFORMA

Goby ZDOBEDZIESZ ZDJECIE, ZOSTANIE ONO WPROWAD OK . DALE W kWATERZE GEOWNEu POLICUI, W TYM SAMYM POMiE SZCZENIU; CO Siow" i PUTEROWY, ZNAJDUJE SIE URZADZENIE ESPER, brut! Tak! Aparar fVict 20Y | AW MIESZKANIU. Kuiknid NA ESPER. Na EKRANIE POJAWIA SIE FOTOGRAFIE,. 7 NUJESZ. WYBIERZ FOTOGRAFIE DO ANALIZY. NASTEPNIE WYBIERZ | POWIEKSZ Bi CZESC ZDJECIA PRZYTRZYMUJAG PRZYCISK MYSZY | PRZECIAGAJAC RAMKE, ABY PODSWIETLIC WYBRANY OBSZAR ZDJECIA. ZMNIEJSZASZ ZDJECIE WCISKAJAC PRAWY PRZYCISK Myszy. GDY ZNAJDZIESZ COS INTERESUJACEGO, ODBITKA POWIEKSZENIA ZNAJDZIE SIE W KIA.

ZBIERANIE DOWODOW PRZEZ ANALIZE ZDJEC WYMAGA NIECO PRAKTYKI, WIEC BADZ CIERPLIWY.

17

tee

KOMENDA GLOWNA POLICJI

Oowienzas REGULARNIE KOMENDE GEOWNA. Mozesz 7AM DOKONAC LABORATORYJNEJ ANALI-

gw AS powonow RZECZOWYCH, ZA POSREDNICTWEM KOMPUTERA SCIAGNAG INFORMACJE ZDOBYTE PAZEZ INNYCH LOWCOW, POGWICZYG NA STRZELNICY, SKONSULTOWAG SIE 2 SIERZANTEM Guz- ZA | PRZESLUCHAC ZATRZYMANYCH. 7

~ CENTRALNY SYSTEM KOMPUTEROWY™ 1

" Wszyscy CZLONKOWIE ODDZIALOW LOWCOW KORZYSTAJA Z CENTRALNEGO SYSTEMU ho wd ROWEGO. PoWINIENES SYSTEMATYCZNIE PRZEKAZYWAC NOWE INFORMACJE D9 TEGO SYSTEMU.» KLIKNid NA MONITORZE Z PRAWEJ STRONY, BY SIE PODLACZYC. \W/ TEN, SPOSOB POZNASZ TEZ INFORMACJE ZDOBYTE PRZEZ INNYCH. .

LABORATORIUM ~

LABORATORIUM ZNAJDUJE SIE NA TRZBgIM PQZIOMIE KOMENDY | BROWADZONE JEST PRZEZ OFI- CERA IMIENIEM Dino KLEINgANALIZUJE ON WSZYSTKIE DOWODY ZGROMADZONE W KIA. Kon- TAKTUJ SIE Z NIM SYSTEMATYCZNIE, POMJEWAZ POTRAFI PODAC SZCZEGOLOWE INFORMACJE O DO- WODACH, KTORE PRZESZLY PR2@Z JEGO LABORATORIUM. j UWAGA: Dino Nie moze ANALIZOWAC DOWODGW, DOPOKI NIE ZOSTANA PRZEKAZANE oiler TRALNEGO SYSTEMU KOMPUTEROWEGO.

18 at ,

AUCZENIE CIE ROZPO- WYKORZYSTYWANIA Nid BRON | STRZELAJ W POSLUGIWANIU SIE F BRONIA, GDYZ W DZIESZ MUSIAL REAGO- WAG BARDZO SzvBKO. Mlozesz sPRAWDZIG SWOu.. WYNIK KLIKAJAG NA EKRANIE MONITORA KOMPUTE- ROWEGO W HOLU NA ZEWNATRZ. ZNAJBUME. SIE NAD WEJSCIEM DO CENTRUM KOMPUT| 1 ESPER.

ZNANIA CELU, OKAZJI STRZELEC bo ceLow Napienz

AWNALIZY ZDJEG MOZESZ WYKONYWAG ROWINIEZ W IMIESZ- KANIU. VV SYPIALNI POWINIENES PRZESEUCHAG AUTO- MATYGZNA SEKRETARK, NAGRANE INFORMACGJE MOGA DOSTARCZYC POZYTECZNYCH WSKAZOWEK. VW PRAGY BEDZIESZ SPEDZAL DLUGIE NOCNE GODZINY. PAMIETAJ, BY POSWIECIC NIECO CZASU SWOJEMU Psu MAGGIE | WYSPIJ SIE DOBRZ=.

TEST VOIGT-KAMPFFA

CZASEM BEDZIESZ MIAE MOZLIWOSG PRZEPROWADZENIA NA PODEJRZANYM TESTU VoiGT-KAMPFFA (VK). Zwykte DocHODz! DO TEGO AUTOMATYCZNIE; JESLI GRASZ W TRYBIE User CHOICE, TEST Wi{ey4=ae=]] = Jen /\V/ (OM) 1,48 BN] =1B)\\): Wal 8) = oN] ={0y4\V[0)\)) :

PobcZAs TESTU SPRAWDZAJ DWIE IGLY Z LEWEJ STRONY. IM BARDZIEJ GORNA IGLA ODCHYLA SIE NA PRAWO, TYM BARDZIEJ PRAWDOPODOBNE, ZE ODPOWIEDZ PODEJRZANEGO JEST LUDZKA; IM BARDZIEJ DOLNA IGEA ODCHYLA SIE NA PRAWO, TYM BARDZIEJ PRAWDOPODOBNE, ZE PRZESLU- CHIWANY JEST REPLIKANTEM. IGEA ZNAJDUJACA SIE POSRODKU WSKAZUJE STOPIEN) WAZNOSCI PYTANIA. « @ & " i + Ed

Gby TEST : A, Seals CZERWONY PRZVcIsK, BY WYKALIBROWAG URZADZENIE. Mo?

BIL IAJAC MALY GZERWONY SUWAK NAD WSKAZNIK REAKGuI, LECZ ST ZALEGANE. Gpy JESTES PRZEKO- WECISNIJ DOWOLNY Z TAZECH PRZY-

M ZADANIEM, MWlusisz za- PYTAN! NISKIEJ, SREDNIEJ TWYSOKIEJ ISTOTNOSCI, ABY TEST BYt MIARODAUNY. W/YBIERAJ RODZAJE POSZCZEGOLNYCH PYTANI KLIKAJAC NA TRZECH PRZYCISKACH Z PRAWEJ STRO- NY. ZBYT DUZO PYTAN WYSOKIEJ WAZNOSCI MOZE V4|=Ware)\\V/\e3 PODEJRZANEGO, NATOMIAST PRZE- WAGA PYTAN MALO ISTOTNYCH NIE DA POZADANEGO REZULTATU.

wl URZADZENIE ZDECYDOWANIE WYKAZE, ZE PRZESLUCHIWANY JEST REPLIKANTEM LUB CZLO- agit PyaPEST ZAKONICZY SIE AUTOMATYGCZNIE, A INFORMACJA ZOSTAMIE PRZEKAZANA Do KIA.

fc

po eS

e4

UDANE MISJE

Bape RUNNER TO GRA WYMAGA- A) Noy:Wor] 1-1-1 \YV(0)=101 uM Bl@),¢9-\ 0b) \[8)=101 5 Nie oPUSZCZAJ ZBYT POSPIESZNIE ZADNEGO MIEJSCA, JESLI NIE ZOSTA- £0 SZCZEGOLOWO ZBADANE. VWWYKo- RZYSTUJ WSZYSTKIE MOZLIWOSCI KIA To Twou NAJLEPSZY PRZY- JACIEL. INNI LOWCY MOGLI ZNALEZC TO, CO PRZEOCZYLES, POSUNAC SIE W SLEDZTWIE ZNACZNIE NAPRZOD | W EFEKCIE PODKRASC Ci PREMIE ZA DYMISJE.

Gby ZNAJDZIESZ NOWE DOWODY, \ MOZE OKAZAC SIE CELOWE PONOW- NE PRZESLUCHANIE OSOB, Z KTORY- WM! JUZ ROZMAWIALES. Przepsta- JAJAC IM NOWY DOWOD MASZ ANSE WYCIAGNAC OD NICH DODA- ROWE INFORMACJE. PAMIETAJ, ZE BRACASZ SIE W TWARDYM SWIECIE TOW DOKONANYCH; BADZ CZUJ- BO SAM MOZESZ PRZEJSC NA ZESNIEJSZA EMERYTURE!

Tey ANVEVAAY-\\ =m 1 218)=)m =i) (8) UV

ZMIANY | UWAG! WPROWADZONE W OSTATNIEJ CHWILI ZNAJDZIESZ W PLIKU README. TXT NA PLYCIE NUMER 7 LUB NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ (WWW. WESTWOOD. com). _ Oprocramowanie System AGENT DLA Windows® 95 (ZNAJDUJAGE SIE W PAKIECIE Plus!) MOZE POWODOWAG ZAKLOCENIA W DZIALANIU PROGRAMU INSTALACYJNEGO BLADE RUNNER. RA- DZIMY WYLACZENIE TEGO PROGRAMU PRZED INSTALACJA GRY.

CZEMU BLADE RUNNER NIE INSTALUJE SIE NA DYSKU TWARDYM? SPRAWDZ, CZY NA DYSKU JEST WYSTARCZAJACA ILOSC WOLNEGO MIEJSCA. BLADE RUNNER DO INSTALACJI WYMAGA CO NAUMNIEy 150 MB. OpRADZAMY KORZYSTANIE ZE SKOMPRESOWANYCH DYSKOW.

CZEMU BLADE RUNNER NIE URUCHAMIA SIE?

SPRAWDZ, CZY MASZ WYSTARCZAJACA ILOSG PAMIEC!. JESLI MASZ MALO PAMIEc! RAM (16MB), system Winpows® 95 spROBUJE STWORZYC TYMCZASOWY PLIK WYMIANY NA DYS- KU TWARDYM. JESLI system Windows® 95 NIE BEDZIE MOG STWORZYE PLIKU WYMIANY, BR BEDZIE DZIALAC BARDZO WOLNO LUB W OGOLE SIE NIE URUCHOMI.

CZEMU PO KLIKNIECIU NA IKONIE GRY BLADE RUNNER EKRAN POZOSTAJE CZARNY?

Babe RUNNER WYMAGA KARTY GRAFICZNEJ WYPOSAZONEJ W 2MIB PAMIEC! ZDOLNEJ WYSWIE- TLAG OBRAZ W ROzDzlELczosc! 640x480 pikseti 1 w 16-sITowym KOLORZE (TZW. ,,HIGH- Foto }olt]= 1) a U paar <oNVINTION ANA IN DLON USO bom Ulsy4.W4NINsqyAHoyA7Ceys B1-1-(04 Go) ON (nfo) a-\or40]\\g NA PeYclE z GRA). UzytKownicy Winpows NT powinni Korzystac z NT 4.0 1 Service Pack 3 (LuB NOWSZEJ WERSJI). JESLI WCIAZ MASZ PROBLEMY, SKONTAKTUJ SIE PRODUCEN- TEM KARTY, ABY UZYSKAC UAKTUALNIONE STEROWNIII.

ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

CZEMU NIE MA DZWIEKU?

SpRAWwbDz, CZY GLOSNIKI SA WEACZONE DO PRADU | PODEACZONE DO KOMPUTERA. UPEWNIJ SIE, CZY POKRETEO KONTROL! GLOSNOSC! ZNAJDUJE SIE WE WEASCIWEJ POZYCUI. JESLI KARTA ByANV/ |= KOWA W TRYBIE PODSTAWOWYM NIE OBSLUGUJE MicRosoFT Direct Sounp, IBYAVN]|=Ic4n (874 =| =107 GORSZA JAKOSC. JESU! WSZYSTKO INNE ZAWIEDZIE, SKONTAKTUJ SIE Z PRODUCENTEM KARTY DZWIEKOWEJ, ABY NABYC UAKTUALNIONE STEROWNIKI. q

fe} S/W By 4yAN 2A =7:\= 1p y40)aV,V(0)H\\(e am e10)9 \V)(8\€) =ay4>{a) =| [09

Babe RUNNER WYMAGA KARTY GRAFICZNEJ WYPOSAZONEJ W 2 MB pamieci. Karty z MNIEJ- SZA ILOSCIA PAMIEC] POWODUJA WOLNIEJSZE DZIALANIE GRY.

Uzytkownicy Winnows® 95 powinni Korzystac z DirectX™ 5.0 (poraczony na PLYCIE Z GRA).

UzytKownicy Winpows NT powinn Korzystac z NT 4.0 1 Service Pack 3 (LuB Now- SZEJ WERSuI).

Nie URUCHAMIAJ INNYCH APLIKACJI PRZED I;ley4-Jo\er4-{e]| 4) c}:)\ aumt=]=10)1V(0)5/0 8] =m Keo) BN | =Ni=y43 DZIALANIE GRY. wo

URucHAMIANIE BLADE RUNNER W [oy4 N=}! =i =o) 9 Nor =I) Wrans}| 0). =10)VV/N\ || 74>} >10)\)\(8) BUN) =Wy-4¥)\(0) BN\]] = NIE TEMPA GRY, Gras ja BLADE Puniner NIE WEACZAJAC SIE DO SIECI W TRAKCIE URUCHAMIANIA Winpows. Jest! masz WSTARCZAJACO DUZO MIEJSCA NA DYSKU TWARDYM, SPROBUUJ ZAIN- STALOWAC WIEKSZA HeZBe PERO GRY NA DYSRU.

~~ - ae = ote = - 7. 2 "i —_ mm * - J - * - wo - = - a@ oo wa a *. {= ~— = ‘*

CZEMU SEKWENCJE FILMOWE SA PRZERYWANE?

Babe RUNNER wymaAcA NaAPEDU CD-ROM o pREDKOSCI TRANSFERU DANYCH CO NAJMNIEJ GOOKB wa sEKUNDE (POCZWORNEJ PREDKOSGI). Mozesz PRZYSPIESZYG PRZEKAZ DANYCH Z PEYTY POSTEPUJAC SCISLE WEDLUG PONIZSZYCH KROKOW:

A. B. Cc.

Wyeierz KoLEUNO START/USTAWIENIA/PANEL STEROWANIA.

Kuknid DWUKROTNIE NA IKONIE SYSTEM.

Ktiknig NA ZAKLADCE WYDAJNOSC; a NASTEPNIE NA PAzYcisku SYSTEM PLIKOW.

CUNT /Wr4.\¢971\ 001-38 @ BE = 10) \V/

ZOBACZYSZ SUWAK OZNACZONY JAKO DODATKOWY ROZMIAR PAMIEC!I PODRECZNEJ. PRzE- SUN SUWAK MAKSYMALNIE W PRAWO. PAMIETAJ JEDNAK, ZE ZWIEKSZENIE OBSZARU PA- MIECI DODATKOWEJ ZMNIEJSZA PAMIEG DOSTEPNA DLA sysTemU WinDows.

NASTEPNIE POSZUKAJ OKIENKA OZNACZONEGO vaKO OPTYMALIZUJ DOSTEP DLA CD-ROM: Wyesierz oPpcJe NAJLEPIEY ODPOWIADAJACA NAPEDOW CD-ROM | (Poczwor- NEJ PREDKOSCI LUB SZYBSZY). ,

Kuiknid NA PRzyciskKU ZASTOSUJ. Povawi sic OKNO Z PYTANIEM, CZY ZRESTARTOWAC SYSTEM. ZRO@ TO. - a

Po PONOWNYM URUCHOMIENIU KOMPUTERA ROZPOCZNIJ GRE. VV TEN SPOSOB MOzESZ PRZYSPIESZYC TEZ DZIALANIE INNYCH PROGRAMOW ODTWARZANYGH Z PEYEY KOMPAKTOWEu.

-

27

OBSLUGA KLIENTA:

DZIEKUJEMY, ZE KUPILES BLADE RUNNER. JESLI MASZ JAKIES PROBLEMY DOTYCZACE TEGO PRO- DUKTU, SKORZYSTAJ Z NASZEGO DZIALU POMOCY. PawieTAd, ZE PRACOWNICY OBSLUGI SA WY- LACZNIE ANGIELSKOJEZYCZNI ORAZ ZE LINIA POMOCY TECHNICZNEJ NIE UDZIELA WSKAZOWEK, JAK

GRAC. Pomoc TECHNICZNA: +44 171 368 2266 BBS: +44 171 468 2022 Fax: +44 171 468 2003 INTERNET: CUSTOMER_SUPPORT@ VIE. CO.UK SUPPORT @ WESTWOO0D.coM WortoWipe Wee: HTTP: / / WWW. VIE.CO.UK HTTP: / / WWW. WESTWOOD.COM ADbREs: Customer Services DEPARTMENT

AVAT=XeHIN MN INI=2y+Ceu Y= INEPT in ={8)=(0)=)=9 J fo

2 KENSINGTON SQUARE | Mo} NT ]0)\

VVis ite) =] 3} s Enciana

Jak WSPOMNIANGAWYZEJ, LIMA POMOCY TECHNICZNEJ NIE UDZIELA WSKAZOWEK DOTYEZACYCH B pai! 6 A a SPOSOB& GRY, JESL! JEDNAK POTRZEBUJESZ TAKIEJ POMOCY, IMOZESZ WYSLAC DUZA KOPERTE,ZE 7 “6WOIM ADRESEM DO:~ - > = .

a

,

= © "Btaper RUNNER HINTSe =*VIRGIN INTERACT le TEvrcre) | Lt. 2 Kensinetort SauaRE

Lonpon= _ = a“ " \W8 SRB= = ENGLAND $1) ee - os

= a

JESLI WYSTAP! JAKIS BLAD W PROGRAMIE LUB WADA NOSNIKA, ZWROC PROGRAM W ORYGINAL- NYM OPAKOWANIU W PUNKCIE ZAKUPU.

GbDY DZWONISZ DO LINI POMOCY TECHNICZNEJ, USIADZ PRZED KOMPUTEREM (JESLI TO MOZLI- WE) | POSTARAY SIE DYSPONOWAC JAK NAJWIEKSZA ILOSCIA INFORMACJI NA TEMAT SWOJEGO SPRZETU. SPRAWDZ, CZY ZNASZ TYP SWOJEGO SPRZETU ORAZ PONIZSZE DANE:

PREDKOSG | PRODUCENT PROCESORA.

MIARKA | MODEL KARTY GRAFICZNEJ | DZWIEKOWEUJ.

Marka | MopeEL NAPEDU CD-ROM.

Pamiec RAM.

DobDATKOWE URZADZENIA PODEACZONE DO KOMPUTERA. INFORMACJE ZAWARTE W PLIKACH Conric.Sys | AuToexec. Bat.

Uwaca: Jest! MASZ JAKIEKOLWIEK PROBLEMY Z UZYSKANIEM INFORMACJI 0 SWOIM KOMPUTE- RZE, SKONTAKTUJ SIE ZE SPRZEDAWCA.

JESLI PISZESZ DO NAS, SPRAWDZ CZY PODALES W LISCIE TYTUL | NUMER WERSJI GRY, SZCZE-

GOLOWY OPIS WYSTEPUJACEGO PROBLEMU ORAZ SZEZEGOLY DOTYCZACE SPRZETU.

GDY WYSYLASZ DO NAS FAX, PAMIETAJ, BY POZOSTAWIC swou AVS WEACZONY fGoTowy Bo QDBIORU. SPRAWDZ CZY PODALES SWOUJE IMIE, NUMER SWOJEGO FAXU WRAZ Z NUMEREM KIE-

eae UNKQWVYMEORRZ NUMEREM TELEFONU (KONTAKT GLOSOWY) NA WYPADEK, GDYBYSMY MIELI TRUDNOStI«RRZY POLACZENIU FAKSOWYM.

ha

OBSLUGA KLIENTA

\A/ PRZYPADKU WYSTAPIENIA PROBLEMOW CIC SIE LISTOWNIE POD PODANY NIZEJ ADRES Pop NumeREM (O22) G42 27 6G us 17:00 (0D PONIEDZIALKU DO PIATKU) | op 10: oo po NIC SIEDZAC PRZED KOMPUTEREM LUB PRZYNAJMNIEJ PRZYGOT A KONFIGURAGJ KOMPUTERA (SPRZETOWEJ | PROGRAMOWEJ) ORAZ PROBLEMU, JAKI WYSTAPIL. W PRZYPADKU WYSTAPIENIA WAD NOSNIKA POWINIENES ODESLAG GRE NA ADRES:

IPS Computer Group, 02- ZwROC KOMPAKTY LUB BYSKEE | SZCZEGOLY DOTYCZACE USTER WINIENES OTRZYMAG ZASTEPE

-c Jo)

Ki WRAZ Z LISTEM ZAWIERAJACYM TWOJE NAZWISKO, ADRES U 28 DNI OD DOTARCIA PRZESYLKI DO WYDAWCY PO-

Babe Runner, Fim © 1982 THe Biape RunNER PARTNERSHIP

Babe RUNNER, GRA KomMPUTEROWA © 1997 Biabe Runner/Westwoop PartNersHip

Babe RUNNER JEST ZNAKIEMSHANDLOWyM THE BLabe RUNNER ParRTNERSHIP Opracowanie WestWeemeStupios, Inc. Westwoop Stupios, INc JEST ZNAKIEM HANDLOwym Westwoop Stupios, Inc.

Wypane PRzez VirGin INTERACTIVE ENTERTAINMENT (Europe) Ltp.

VIRGIN JEST ZAREJESTROWANYM ZNAKIEM HANDLOWY™ ViRGIN ENTERPRISES Ltp. WszysTKIE

Re ay W4 Ns) 274-740)\|

31

Westwood CC fas )nvrenact ives

8

ai te

Biape Runer, THE Film ©1982 THe BLADE RUNNER PARTNERSHIP, BLADE RUNNER, THE COMPUTER GAME ©1997

ne Runwen/ Westwood PARTNERSHIP. RIS A TRADE MARK OF THE WneR Paatnersuie, Developed ooo Stupios, Inc. Westwoon TUDIOS, ING IS A TRADEMARK OF Westwooo Stuoias, INC. PUBLISHED BY VinGin INTERACTIVE ENTERTAINMENT y (Europe) L7o. VIRGIN iS A REGISTERED TRADEMARK OF VIRGIN ENTERPRISES , Ltp. ALL RIGHTS RESERVED, Pi VIRGIN INTERACTIVE ry ENTERTAINMENT : (EUROPE) ETD, . 2 KENSINGTON SQUARE, + LONDON, W8 5RB, U.K.